Adam Mickiewicz i jego epopeja narodowa

Pan Tadeusz od lat należy do grona obowiązkowych lektur szkolnych.…

View more

Pan Tadeusz – współczesny odbiór utworu Adama Mickiewicza

W dobie masowej kultury opierającej się na prostym i szybkim…

View more

Jak odczarować Pana Tadeusza

Nie taki epos straszny… Termin “epopeja narodowa”, zazwyczaj odnoszony do…

View more